Công nghệ Máy ảnh Tập trung vào Chụp ảnh Khoa học và Kiểm tra Thử thách

Bộ chọn sản phẩm

Bằng cách chọn một vài thông số chính, chúng tôi có thể giúp xác định các đề xuất để rút ngắn tìm kiếm của bạn.

 • Cảm biến:
  • Tất cả các
  • CMOS
  • FSI sCMOS
  • BSI sCMOS
  • BSI sCMOS TDI
 • Màu sắc:
  • Tất cả các
  • Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân
  • Màu sắc
 • Đường chéo mảng:
  • Tất cả các
  • > = 20mm
  • > = 15mm
  • > = 10mm
  • <10mm
 • Kích thước pixel:
  • Tất cả các
  • > = 10μm
  • > = 5μm
  • <5μm
 • Nghị quyết:
  • Tất cả các
  • > = 10MP
  • > = 5MP
  • <5MP
 • Giao diện dữ liệu:
  • Tất cả các
  • CoaxPress
  • CameraLink
  • HDMI
  • USB3.0
  • USB2.0
  • LAN
  • Wifi
Cài lại
Xem Kết quả
topPointer
codePointer
cuộc gọi
Dịch vụ khách hàng trực tuyến
bottomPointer
floatCode

thông tin liên lạc

đóng thùng